o nas.

Stałe umowy serwisowe

Proponujemy naszym Klientom obsługę infrastruktury informatycznej na bazie
Umowy Serwisowej z wykupionym pakietem godzin i gwarancją czasu reakcji.

W ramach umowy Klient otrzymuje ustalony pakiet godzin do wykorzystania przy
pracach administracyjnych, konfiguracyjnych i pomocy technicznej oraz
gwarantowane czasy reakcji serwisu dla poszczególnych poziomów awarii.

Powyższa umowa może dotyczyć całego środowiska informatycznego lub jego
fragmentów, szczególnie istotnych dla Zamawiającego (np. serwerów).

W ramach umowy zobowiązujemy się do:

 • utrzymywania ciągłości pracy infrastruktury informatycznej Zleceniodawcy
 • monitoring kluczowych elementów,
 • z odpowiednim wyprzedzeniem informujemy o słabych punktach infrastruktury
  grożących awarią.


Stała opieka administracyjna zapewnia :

 • właściwą konfigurację poszczególnych elementów infrastruktury,
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych i monitorowanie stanu zabezpieczeń,
 • szybką reakcję na wszelkie nieprawidłowości w działaniu systemu


W przypadku awarii gwarantujemy :

 • dostępność specjalistów, niezbędnych do szybkiego rozwiązania problemu,
 • przystąpienie do czynności serwisowych w czasie określonym w umowie,
 • opcjonalnie udostępniamy sprzęt zastępczy na czas naprawy sprzętu uszkodzonego.umowy serwisowe
2010 Copyright © PClap.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone