o nas.

Bezpieczeństwo sieci :

Przechowywane w firmie dane często stanowią podstawowy kapitał przedsiębiorstwa.
Od ich bezpieczeństwa zależy nie tylko utrzymanie przewagi konkurencyjnej,
lecz często także bezpieczeństwo biznesowe Kontrahentów.
Nieautoryzowane udostępnienie lub utrata danych spowodować mogą nieodwracalne
szkody dla całej firmy.

Posiadamy dużą wieloletnią praktykę w:

  • planowaniu prawidłowej polityki bezpieczeństwa i dostępu do informacji,
  • projektach i wdrażaniu systemów ochrony danych,
  • testach penetracyjnych sieci.

Dostarczamy i wdrażamy:

  • firewall, routery, przełączniki
  • szyfrowane, bezpieczne połączenia pomiędzy oddziałami firm
  • lub pracownikami terenowymi – zdalny dostęp VPN
  • system archiwizacji i składowania danych.

integracja systemów
2010 Copyright © PClap.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone